КОМПАНИЈАТА

ARVENA CONNECTION нуди капацитет
запроизводство на машка и женска
облека .
Ние посредуваме помегу
нашите клиентии Македонските
компании и го координираме

комплетниот тек на производство
почнувајќи од почетниот прото
моделпа се до краен производ .

Ние сме лоцирани во Ѓерманија
(Immestadt/Allgäu).Од овде се
грижимеПрофесионално,
одговорно за

комплетниот тек на производство .
Ви нудиме долгогодишно работно
искуство и предност со блиски
контакти во Македонија

Со доверба за новите текстилни
локации и соработка со нашата
стручност и подршка